Ehita koos meiega Eesti mõjusaim investeerimisettevõte

Tuleva revolutsioon kogub hoogu

Tuleva on täna kohas, kuhu jõudmisest iga start-up unistab. Meil on kiire kasv, tugev missioon, selge strateegia, motiveeritud inimesed ja võimas kogukond. Nüüd on aeg investeerida veel jõulisemasse arengusse, et palju rohkem Eesti inimesi saaks meie fonde kasutades minimaalse ajakuluga tõhusa investeerimisportfelli kokku panna.

Otsime uusi kolleege, kellega koos jätkata tiimi tugevdamist ja jõuda järgmisteks aastateks seatud eesmärkideni.

Vastavus- ja riskikontrolli juht

Vastavus- ja riskikontrolli juht

Ootame oma tiimi osalise koormusega mitmekülgsete oskustega proaktiivset meeskonnamängijat, kes hoolitseks Tuleva pensionifondide usaldusväärsuse eest.

Sinu töö eesmärk on tagada, et Tuleva tegevus vastab kõikidele Eestis kehtivatele õigusaktidele, aruandlus on täpne ja arusaadav ning riskid maandatud. Ootame, et sa ei piirduks ainult formaalsete nõuete täitmisega, vaid mõistaksid süvitsi Tulevale esitatud nõudeid ja meie tegevusega kaasnevaid riske. Sinu ambitsiooniks on leida kõige tõhusamad lahendused nõuete täitmiseks ja riskide maandamiseks. Mitte ainult paberil, vaid ka tegelikkuses.

Sinu vastutusvaldkondadeks on vastavuskontroll, riskikontroll ja rahapesu vastane võitlus. Hoiad end pidevalt kursis Tuleva tegevust reguleerivate õigusaktidega ning jälgid, et meie tegevus vastab neile. Aitad Tuleva meeskonnal kujundada oma protsesse ning neid dokumenteerida. Arendad Tuleva riskijuhtimise raamistikku ning kontrollid, kas riskid on maandatud. Vajadusel suhtled Tuleva nimel järelevalveasutustega.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on juriidiline haridus ja riskijuhtimise kogemus või oled tihedalt kokku puutunud audititega. Mõtled äriliselt ja loovalt ning otsid efektiivsust. Oled ühiste huvide eest väljas, aga julged osundada probleemidele. Sind iseloomustab detailsus, järjekindlus, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel.

Sinu missioon Tulevas:

Tuleva tööprotsesside optimaalne ja reeglitele vastava toimimise tagamine, et meie hoolde usaldatud vara oleks turvaliselt hoitud ja meie inimesed saaksid takistusteta teha head tööd.

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tulevat usaldatakse – ettevõtte tegevusega seotud riskid on edukalt maandatud ja kohustused hoolsalt täidetud; 
 • Tuleva tegutseb alati õiguspäraselt;
 • Tuleva tegutseb riske juhtides tõhusalt ja on pensionivalitsejate hulgas teenäitaja.

Ootame Sinult:

 • õigusalane haridus;
 • teadmised riskijuhtimisest ja majandusarvestusest;
 • erialane kogemus vastavus- või riskikontrolli alal;
 • süstemaatilisus ja detailidele orienteeritus.

Sulle pakume: 

 • enesearengut soodustavat töökeskkonda: õppimine on Tulevas töö osa;
 • väikest, aga tugevat tiimi – võimalus saada mentorlust Eesti oma ala tippudelt;
 • avarat ja valgusküllast kontorit Telliskivis, kuid võimalust ka töötada endale sobivas asukohas;
 • palgavahemik 2250-3100€ bruto olenevalt kogemusest ja kvalifikatsioonist;
 • panustame kuni 2% palgast lisaks sinu III sambasse, kui sa ise teed sama
 • sporditoetust, et olla aktiivne ja terve;
 • aidata kaasa meie ühisele missioonile muuta meie kõigi tulevikku paremaks aidates inimestel targalt raha koguda;
 • arvestame Sinu elukorraldusega.

NB! Tegu on osalise koormusega positsiooniga!

Kandideerimine on avatud kuni 15.09.2023.

Tootedisainer

Tootedisainer

Kutsume Sind, tootedisainer, liituma Tuleva tiimi ja missiooniga. Meie soov on, et igaüks teeks teadlikke pensionivalikuid ning just Sina aitad meil muuta pensioni inimestele lihtsasti mõistetavaks ja kaasahaaravaks.

Ootame, et lisaks kasutajakogemuse ja -liidese disainioskustele, osaleksid kogu tootearenduse protsessis alates visioonist kuni probleemi defineerimise, strateegia ja lõppkasutajaga suhtlemiseni välja. Hoolitsed, et sinu disainid jõuaksid planeeritud kujul kasutajateni, tehes tihedat koostööd arendajaga näiteks design review meetodil.

Sul on huvi indeksinvesteerimise filosoofia vastu ning väärtustad tiimitööd. Oled valmis tegema pidevat koostööd ühistes ideestamise, prototüüpimise, testimise ja itereerimise tsüklites koos tootejuhi ja kasutajauuringute spetsialistiga. Lisaks oled avatud ning alati valmis katsetama uusi lahendusi lähtuvalt kasutajate vajadustest ja tagasisidest sinu tööle.

Sulle on tuttav LEAN-metoodika ja peamised kasutajauuringumeetodid nagu kasutatavuse testimine ning sul on soov neist ka ise osa võtta. Hindad parimas mõttes lihtsat ja infomürast vaba disainikeelt.

Sinult oodatavad oskused:

 • UX/UI-disain (Figma)
 • Kasutajakogemuse printsiibid ja protsessid
 • LEAN-metoodika/product thinking

Kasuks tuleb:

 • HTML-i/CSS-i oskused
 • React-koodimise oskused

Sinu edukuse mõõdikud:

 • kasutatavustestide ja uute iteratsioonidega pidevalt paranev kasutatavus;
 • sinu disainitud lahenduste meetrika nagu nt conversion ja bounce rate;
 • kasutajatepoolne tajutud kasutatavus ja klienditoe kaudu laekunud tagasiside.

Sulle pakume: 

 • enesearengut soodustavat töökeskkonda: õppimine on Tulevas töö osa;
 • väikest, aga tugevat tiimi;
 • avarat ja valgusküllast kontorit Telliskivis, kuid võimalust ka töötada endale sobivas asukohas;
 • palgavahemik 4500-6000 € bruto olenevalt kogemusest ja kvalifikatsioonist;
 • sporditoetust, et olla aktiivne ja terve;
 • arvestame Sinu elukorraldusega;
 • Tulevas aitad kaasa missioonile kindlustada sadadele tuhandetele inimestele raharõõmus tulevik;
 • soovi korral ja kokkuleppel tööd osakoormusel.

 

Kandideerimine on avatud kuni 30.09.2023.

Mis toimub?

Mis toimub?

Pealtnäha tegeleme Tulevas maailma kõige igavama asjaga: pensioniga. Miks?!

Sellepärast, et kui pensionisambad hästi tööle panna, on need targad, võimsa maksuvõimendusega investeerimise tööriistad.

Tuleva ühendab ärksaid inimesi, kes ongi juba teinud pensionisammastega oma finantsmajale tugeva vundamendi. Aga me oleme täna justkui “tarkade klubi”. Tüüpiline Tulevas koguja on keskmisest kõrgema haridustaseme, finantskirjaoskuse ja sissetulekuga.

Samal ajal

 • maksab 80% teises sambas kogujatest ikka veel pankadele vanades fondides kõrget tasu – see on umbes 450 000 inimest;
 • kasutab kolmandat sammast maksuvõimendusega investeerimiseks ainult 130 000 inimest – neist kolmandik kogub Tulevas;
 • on teise samba vara enamusele Eesti inimestest peamiseks finantsvaraks või pole sedagi.
Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Eesti elu on parem, kui meist võimalikult paljud sihikindlalt oma tuleviku heaks kapitali koguvad. Siis on vähem hädasolijaid, kelle toimetulek koormab meie lapsi.

Tuleva missioon ongi aidata inimestel tõhusalt ja järjekindlalt kapitali koguda.

Juba täna kogub Tulevas ligi 64 000 inimest. Aga vaid mõni tuhat neist on sihikindlad kogujad, kes investeerivad teise ja kolmanda samba abil oma tulevikku igakuisest sissetulekust vähemalt 15% või rohkem.

Mis oleks, kui selliseid sihikindlaid kogujaid oleks 100 000?

 • Need oleks tulevikus hästi hakkama saavad inimesed, kelle väärikas elu ei sõltu maksumaksjatest.
 • Tuleva fondide maht oleks siis üle kahe miljardi euro. See võimaldab tasusid langetada ja seejuures teenida kasumit Tuleva liikmetele, kuhu võid ka sina kuuluda.
Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Uute tiimiliikmete väljakutse: võimsast kodanikualgatusest edukaks kasvuettevõtteks

Tuleva brändi alt ei hakata eesmärgini jõudmiseks kedagi kaubanduskeskuses käisest sikutama, vaid ehitame ikka juba loodud vundamendile. Mida täpsemalt on eesmärgini jõudmiseks vaja teha?

 • Me tahame aktiveerida olemasolevad 65 000 kogujat, et nad kasutaksid Tulevas kogumise võimalusi maksimaalselt ja järjekindlalt oma eesmärkide poole liikumiseks.
 • Me tahame leida järjest uusi kanaleid ja viise, kuidas aidata uutel kogujatel meieni tee leida.
 • Me tahame teha täiendava kogumisfondi, et need, kes on pensionisammaste võimalused maksimaalselt ära kasutanud, saaksid soovi korral rohkem koguda. Tahame teha lihtsa ja läbipaistva fondi laste jaoks kogumiseks.
 • Me tahame aidata riigil ka tulevikus seadusi paremaks teha, et kogujate teel seisvaid takistusi kõrvaldada

Tõnu: kogume ja investeerime endale, mitte pankadele

Meid eristab tavalistest fondivalitsejatest kaks olulist asja:

 • Esiteks on meil ainult head fondid: meil ei ole head valikud halbade vahele ära peidetud.
 • Teiseks on meil madalad tasud, mis langevad ka edaspidi, sest me teame, et kõrge tasuga fondide tootlus jääb pikas perspektiivis madala tasuga fondidele alla.

Me teame ka, et meie edu põhineb usaldusel. Erinevalt pankadest ei ehita me usaldust edevate peahoonete või kulukate mainekampaaniate abil. Meie usaldus on tekkinud ja püsib kolmel peamisel väärtusel.

 • Teeme asju lihtsalt ja selgelt, sest me teame, et tarbetu keerukus (infomüra) takistab inimestel ise otsuseni jõudmast.
 • Meie investeerimisstrateegia on järjekindel: me ei muuda seda turu kõikumistest sõltuvalt, sest me teame, et parimad eeldused igast eurost maksimaalselt kasu saada on neil, kes alustavad kogumist vara ja püsivad kursil nii turu tõusude kui ka languste ajal.
 • Teeme õiget asja ka siis, kui keegi ei vaata. Meie huvid ei ole kogujate omadega vastuolus.

Erko: et missiooni täita, peame kõik kasvule mõtlema

Madala tasuga indeksifondides kogub alles napilt üle viiendiku inimestest. See tähendab, et 80% missioonist on meil veel täitmata. Kogu Tuleva tiim peab seega olema kasvule orienteeritud.

Me kõik peame igapäevaselt kasutajatega suhtlema, et õppida nende vajadusi mõistma, ja töötama tihedalt koos, et inimeste teelt takistusi kõrvaldada. Kõik tegijad kasutajatoest vastavuskontrollini peavad keskenduma asjadele, millest inimestele päriselt kasu on. Ehitame samm-sammult nii tootearenduses kui ka meeskonnatöös ja kommunikatsioonis.

Tulevas hoolitsevad kõik, et asjad saaksid tehtud. Kui vaja, siis ma koristan kontorit; kui vaja, kohtun poliitikakujundajatega; kui vaja, kirjutan paar rida koodi. Me ei kohku ülesannete ees, mida varem teinud pole, ja ei karda tunnistada, et me kõike ei tea. Mõõdame tehtud tööd. Kehvad tulemused on õppimiseks ja head tulemused võimendamiseks.

Kiire kasv tähendab seda, et oleme pidevalt muutumises. Kolleegidelt ootan eeskuju ja tegudega Tuleva töökultuuri aktiivset kujundamist.

Tuleva pakub:

Tuleva pakub:

 • Saad oma võimeid tulemuslikult rakendada. Sinu kätes on ehitada investeerimisettevõte, mis päriselt inimeste elu paremaks teeb.
 • Saad tulemusliku töö eest väga head tasu ja osalusoptsioone;
 • üks päev nädalas õppimiseks – reedeti toimetame iseendaga;
 • igaüks valib ise töö tegemise asukoha;
 • head pereelu toetav paindlik töökorraldus;
 • valgusküllane kontor Telliskivis;
 • igasuvine koos töötamise nädal Pärnus;
 • mõnusad ja vaheldusrikkad ühisüritused.

Vastavus- ja riskikontrolli juht

Vastavus- ja riskikontrolli juht

Ootame oma tiimi osalise koormusega mitmekülgsete oskustega proaktiivset meeskonnamängijat, kes hoolitseks Tuleva pensionifondide usaldusväärsuse eest.

Sinu töö eesmärk on tagada, et Tuleva tegevus vastab kõikidele Eestis kehtivatele õigusaktidele, aruandlus on täpne ja arusaadav ning riskid maandatud. Ootame, et sa ei piirduks ainult formaalsete nõuete täitmisega, vaid mõistaksid süvitsi Tulevale esitatud nõudeid ja meie tegevusega kaasnevaid riske. Sinu ambitsiooniks on leida kõige tõhusamad lahendused nõuete täitmiseks ja riskide maandamiseks. Mitte ainult paberil, vaid ka tegelikkuses.

Sinu vastutusvaldkondadeks on vastavuskontroll, riskikontroll ja rahapesu vastane võitlus. Hoiad end pidevalt kursis Tuleva tegevust reguleerivate õigusaktidega ning jälgid, et meie tegevus vastab neile. Aitad Tuleva meeskonnal kujundada oma protsesse ning neid dokumenteerida. Arendad Tuleva riskijuhtimise raamistikku ning kontrollid, kas riskid on maandatud. Vajadusel suhtled Tuleva nimel järelevalveasutustega.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on juriidiline haridus ja riskijuhtimise kogemus või oled tihedalt kokku puutunud audititega. Mõtled äriliselt ja loovalt ning otsid efektiivsust. Oled ühiste huvide eest väljas, aga julged osundada probleemidele. Sind iseloomustab detailsus, järjekindlus, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel.

Sinu missioon Tulevas:

Tuleva tööprotsesside optimaalne ja reeglitele vastava toimimise tagamine, et meie hoolde usaldatud vara oleks turvaliselt hoitud ja meie inimesed saaksid takistusteta teha head tööd.

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tulevat usaldatakse – ettevõtte tegevusega seotud riskid on edukalt maandatud ja kohustused hoolsalt täidetud; 
 • Tuleva tegutseb alati õiguspäraselt;
 • Tuleva tegutseb riske juhtides tõhusalt ja on pensionivalitsejate hulgas teenäitaja.

Ootame Sinult:

 • õigusalane haridus;
 • teadmised riskijuhtimisest ja majandusarvestusest;
 • erialane kogemus vastavus- või riskikontrolli alal;
 • süstemaatilisus ja detailidele orienteeritus.

Sulle pakume: 

 • enesearengut soodustavat töökeskkonda: õppimine on Tulevas töö osa;
 • väikest, aga tugevat tiimi – võimalus saada mentorlust Eesti oma ala tippudelt;
 • avarat ja valgusküllast kontorit Telliskivis, kuid võimalust ka töötada endale sobivas asukohas;
 • palgavahemik 2250-3100€ bruto olenevalt kogemusest ja kvalifikatsioonist;
 • panustame kuni 2% palgast lisaks sinu III sambasse, kui sa ise teed sama
 • sporditoetust, et olla aktiivne ja terve;
 • aidata kaasa meie ühisele missioonile muuta meie kõigi tulevikku paremaks aidates inimestel targalt raha koguda;
 • arvestame Sinu elukorraldusega.

NB! Tegu on osalise koormusega positsiooniga!

Kandideerimine on avatud kuni 15.09.2023.

Tootedisainer

Tootedisainer

Kutsume Sind, tootedisainer, liituma Tuleva tiimi ja missiooniga. Meie soov on, et igaüks teeks teadlikke pensionivalikuid ning just Sina aitad meil muuta pensioni inimestele lihtsasti mõistetavaks ja kaasahaaravaks.

Ootame, et lisaks kasutajakogemuse ja -liidese disainioskustele, osaleksid kogu tootearenduse protsessis alates visioonist kuni probleemi defineerimise, strateegia ja lõppkasutajaga suhtlemiseni välja. Hoolitsed, et sinu disainid jõuaksid planeeritud kujul kasutajateni, tehes tihedat koostööd arendajaga näiteks design review meetodil.

Sul on huvi indeksinvesteerimise filosoofia vastu ning väärtustad tiimitööd. Oled valmis tegema pidevat koostööd ühistes ideestamise, prototüüpimise, testimise ja itereerimise tsüklites koos tootejuhi ja kasutajauuringute spetsialistiga. Lisaks oled avatud ning alati valmis katsetama uusi lahendusi lähtuvalt kasutajate vajadustest ja tagasisidest sinu tööle.

Sulle on tuttav LEAN-metoodika ja peamised kasutajauuringumeetodid nagu kasutatavuse testimine ning sul on soov neist ka ise osa võtta. Hindad parimas mõttes lihtsat ja infomürast vaba disainikeelt.

Sinult oodatavad oskused:

 • UX/UI-disain (Figma)
 • Kasutajakogemuse printsiibid ja protsessid
 • LEAN-metoodika/product thinking

Kasuks tuleb:

 • HTML-i/CSS-i oskused
 • React-koodimise oskused

Sinu edukuse mõõdikud:

 • kasutatavustestide ja uute iteratsioonidega pidevalt paranev kasutatavus;
 • sinu disainitud lahenduste meetrika nagu nt conversion ja bounce rate;
 • kasutajatepoolne tajutud kasutatavus ja klienditoe kaudu laekunud tagasiside.

Sulle pakume: 

 • enesearengut soodustavat töökeskkonda: õppimine on Tulevas töö osa;
 • väikest, aga tugevat tiimi;
 • avarat ja valgusküllast kontorit Telliskivis, kuid võimalust ka töötada endale sobivas asukohas;
 • palgavahemik 4500-6000 € bruto olenevalt kogemusest ja kvalifikatsioonist;
 • sporditoetust, et olla aktiivne ja terve;
 • arvestame Sinu elukorraldusega;
 • Tulevas aitad kaasa missioonile kindlustada sadadele tuhandetele inimestele raharõõmus tulevik;
 • soovi korral ja kokkuleppel tööd osakoormusel.

 

Kandideerimine on avatud kuni 30.09.2023.

Soovin küsida