Ehita koos meiega Eesti mõjusaim investeerimisettevõte

Tuleva revolutsioon kogub hoogu

Tuleva on täna kohas, kuhu jõudmisest iga start-up unistab. Meil on kiire kasv, tugev missioon, selge strateegia, motiveeritud inimesed ja võimas kogukond. Nüüd on aeg investeerida veel jõulisemasse arengusse, et palju rohkem Eesti inimesi saaks meie fonde kasutades minimaalse ajakuluga tõhusa investeerimisportfelli kokku panna.

Otsime Tõnu Peki ja Erko Ristheina kõrvale kahte uut juhti, kellega koos jätkata tiimi tugevdamist, ette valmistada kasvukapitali kaasamine ja jõuda järgmisteks aastateks seatud eesmärkideni.

Operatsioonide juht

Operatsioonide juht

Sinu roll on olla eestvedaja, kes aitab kasvatada ettevõtet ja toetada Tuleva tooteportfelli arendust ja meie kogukonna kasvu tehes asju ausalt ja läbipaistvalt, samas tehes õigeid asju. Ootame oma meeskonda inimest, kelle ambitsioon on luua uusi norme ja standardeid, mitte teha ära pelgalt vajaminev.

Sinu vastutusvaldkonnaks on Tuleva kasvu toetamine läbi ettevõtte finantsjuhtimise ja igapäevaste operatsioonide juhtimise ning lisaks keskendud riskide kaardistamisele ja maandamisele. Sa koordineerid igapäevaselt olemasolevat operatsioonide tiimi tööd ja toetad Tuleva arengut arusaadavate mõõdikute loomise ja jälgimise abil.

Ootame Sind kandideerima, kui oled juhtinud äriprotsesse ja organisatsiooni kasvu kiirelt kasvavas ettevõttes ning läbi eesmärgistatud juhtimise taganud efektiivsuse ja kvaliteedi. Oled liider ja hea läbirääkija, kes oskab erinevad osapooled ühiste eesmärkide saavutamisele suunata. Sul on eelnev kogemus finantsjuhtimisega ja strateegiliste eesmärkide seadmisega. Sind iseloomustab detailsus, järjekindlus, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel.

Sinu missioon Tulevas

Tuleva tööprotsesside optimaalne ja reeglitele vastava toimimise tagamine, et meie hoolde usaldatud vara oleks turvaliselt hoitud ja meie inimesed saaksid takistusteta teha head tööd.

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tuleva töötajate rahulolu on kõrge ja ülesanded edukalt täidetud;
 • Tuleva tooted toimivad tõrgeteta;
 • ettevõtte tegevusega seotud riskid on edukalt maandatud ja kohustused hoolsalt täidetud ning Tulevat usaldatakse;
 • Tuleva kulud on madalad, püsime alati hinnaliidrite seas.

Rollis õnnestumiseks on vajalik:

 • eelnev kogemus kasvava organisatsiooni ehitamisel;
 • kogemus investeerimisteenuste administreerimises ja protsesside juhtimises;
 • teadmised majandusarvestusest, infoturbest, juriidikast, vastavuskontrollist, riskijuhtimisest;
 • süstemaatilisus ja detailidele orienteeritus.

Tasuvahemik: 5000-7000 € bruto kuus + aastane boonus.

Kandideerimine on avatud kuni 1. aprill 2023.

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Sinu roll on olla eestvedaja arendades ettevõtet, brändi ja kasvuinitsiatiive. Sa mõistad meie kogukonda ja tajud nende ootuseid. Ootame inimest, kes näeb suurt pilti, on strateegilise mõtlemisega, laialdaste valdkonna teadmiste ja eelneva juhtimiskogemusega, aga ei pelga ise käsi külge panna selleks, et asjad hästi tehtud saaks.

Sinu peamised vastutusvaldkonnad on Tuleva brändi- ja turundusstrateegia arendamine eesmärgiga aktiveerida ja kasvatada meie kogukonda. Sa vastutad nende strateegiate elluviimise ning põhjalike Tuleva kogujate kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil põhinevate parenduste eest. Koostöös tootetiimiga panustad Tuleva kasutajateekonna analüüsi, et mõista ja leida Tuleva oma kanalite parendusvõimalusi ning kaardistada erinevate tööriistade vajadusi. Sinu väljakutse on ehitada hästitoimiv kasvutiim, kellega koos kõike seda ellu viia.

Ootame Sind kandideerima, kui oled juhtinud turundus- ja kommunikatsioonivaldkonda kiirelt kasvavas ettevõttes. Oled oma valdkonna tugev tegija ning oskad erinevad osapooled ühiste eesmärkide saavutamisele suunata. Sul on kogemus tiimijuhtimises, tunnetad meeskonna emotsionaalset taset ning paned inimesi ja nende heaolu tähele. Sind iseloomustab hea meeskonnatöö oskus, inimeste ja kogukonna kaasamine, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel.

Sinu missioon Tulevas

Tagada, et võimalikult paljud Eesti inimesed kasutaks sihikindlalt Tuleva fonde ja oleks aktiivsed Tuleva kogukonna liikmed.

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tuleva kasvueesmärkide täitmine nii täiesti uute kogujate arvu saavutamises kui ka olemasoleva kliendibaasi maksimaalne aktiveerimine;
 • Tuleva kogukond on aktiivne, kaasatud ja kasvav.

Rollis õnnestumiseks on vajalik:

 • huvi ja kogemus investeerimise vastu;
 • varasem kogemus kasvu juhtimises ja turunduses;
 • olla avatud ja selge suhtleja ning sõnumiseadja;
 • olla tulemustele orienteeritud.

Tasuvahemik: 5000-7000 € bruto kuus + aastane boonus.

Kandideerimine on avatud kuni 1. aprill 2023.

Mis toimub?

Mis toimub?

Pealtnäha tegeleme Tulevas maailma kõige igavama asjaga: pensioniga. Miks?!

Sellepärast, et kui pensionisambad hästi tööle panna, on need targad, võimsa maksuvõimendusega investeerimise tööriistad.

Tuleva ühendab ärksaid inimesi, kes ongi juba teinud pensionisammastega oma finantsmajale tugeva vundamendi. Aga me oleme täna justkui “tarkade klubi”. Tüüpiline Tulevas koguja on keskmisest kõrgema haridustaseme, finantskirjaoskuse ja sissetulekuga.

Samal ajal

 • maksab 80% teises sambas kogujatest ikka veel pankadele vanades fondides kõrget tasu – see on umbes 450 000 inimest;
 • kasutab kolmandat sammast maksuvõimendusega investeerimiseks ainult 130 000 inimest – neist kolmandik kogub Tulevas;
 • on teise samba vara enamusele Eesti inimestest peamiseks finantsvaraks või pole sedagi.
Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Eesti elu on parem, kui meist võimalikult paljud sihikindlalt oma tuleviku heaks kapitali koguvad. Siis on vähem hädasolijaid, kelle toimetulek koormab meie lapsi.

Tuleva missioon ongi aidata inimestel tõhusalt ja järjekindlalt kapitali koguda.

Juba täna kogub Tulevas ligi 65 000 inimest. Aga vaid mõni tuhat neist on sihikindlad kogujad, kes investeerivad teise ja kolmanda samba abil oma tulevikku igakuisest sissetulekust vähemalt 15% või rohkem.

Mis oleks, kui selliseid sihikindlaid kogujaid oleks 100 000?

 • Need oleks tulevikus hästi hakkama saavad inimesed, kelle väärikas elu ei sõltu maksumaksjatest.
 • Tuleva fondide maht oleks siis üle kahe miljardi euro. See võimaldab tasusid langetada ja seejuures teenida kasumit Tuleva liikmetele, kelle algatusel meie revolutsioon võimalikuks sai.
Tarkade klubist jõukamasse ühiskonda

Uute juhtide väljakutse: võimsast kodanikualgatusest edukaks kasvuettevõtteks

Et aitada palju suuremal hulgal inimestest finantssektori infomürast läbi vaadata, peame kasvu investeerima.

Tuleva saavutatud usaldus, tõestatud traction, aktiivne kogukond ja kasvavad rahavood annavad raha kaasamiseks mitu väga head võimalust. Me saame koguda kapitali ühistusse, kaaluda strateegilise investori kaasamist või mõelda pikas plaanis meie ühise fondivalitseja aktsiate börsileviimisele. Juhatuse ülesanne on need võimalused läbi analüüsida ja teha plaan, mis looks kõige rohkem väärtust Tulevale, meie liikmetele ja kõigile Tulevas kogujatele.

Tõnu (Tuleva juhatuse esimees ja fondijuht) ja Erko (Tuleva toote- ja tehnoloogiajuht) unistavad kahest co-founder-i tüüpi inimesest, kes on juba midagi üles ehitanud ja kes ei karda teha asju teistmoodiNäitame koos eeskuju, kuidas finantssektori ettevõte saab julgelt ja kasumlikult kasvada, mängimata oma klientidega nullsummamängu. Kui meie fondides kogujatel läheb hästi, läheb meil hästi. Kui unustame missiooni, kaotame oma eelise. Kui Tuleva on edukas, läheb Eesti elu paremaks.

Meie nõukogu esimees Kristi Saare sõnastas selle ühel töisel koosolekul möödaminnes kõige paremini: “Me tõestasime, et saab teha madala tasuga fonde. Võibolla on varsti aeg tõestada, et saab teha paremat börsiettevõtet.”

Tõnu: tiim vajab rohkem võimsust

Oleme nõelterava fookuse ja liikmete aktiivse osalusega kasvatanud Tuleva palju suuremaks kui meie väike tiim. Nüüd on aeg aidata iseennast järgi, et suudaksime seniseid saavutusi hüppeliselt võimendada.

Ma ei otsi alluvaid, vaid juhte enda kõrvale.

Loodan, et uus operatsioonide juht toob lauale skaleerimisfaasis ettevõtte tiimi arendamise kogemuse. Kuidas leida parimad inimesed? Millised protsessid tuleb paika saada, et meie töökeskkond ja kultuur laseks neil õitseda?

Turundus- ja kommunikatsioonijuht peab pidevalt otsima viise infomürast segadusse aetud inimeste tähelepanu koondamiseks. Ikka selleks, et nad saaksid ilma aega raiskamata efektiivselt oma finantseesmärkide poole liikuda. Kuidas innustada tänaseid teadlikke Tuleva fänne, et nad juhiksid ka sõbrad-sugulased enesekindlalt raha koguma? Kuidas haarata kinni väikestest ja suurtest võimalustest, raiskamata raha hiiglaslikele turunduseelarvetele ja sisutühjadele reklaamidele?

Erko: et missiooni täita, peame kõik kasvule mõtlema

Madala tasuga indeksifondides kogub alles napilt üle viiendiku inimestest. See tähendab, et 80% missioonist on meil veel täitmata. Kogu Tuleva tiim peab seega olema kasvule orienteeritud.

Me kõik peame igapäevaselt kasutajatega suhtlema, et õppida nende vajadusi mõistma, ja töötama tihedalt koos, et inimeste teelt takistusi kõrvaldada. Kõik tegijad kasutajatoest vastavuskontrollini peavad keskenduma asjadele, millest inimestele päriselt kasu on. Itereerime samm-sammult nii tootearenduses kui ka meeskonnatöös ja kommunikatsioonis.

Tulevas hoolitsevad kõik, et asjad saaksid tehtud. Kui vaja, koristan kontorit; kui vaja, kohtun poliitikakujundajatega; kui vaja, kirjutan paar rida koodi. Me ei kohku ülesannete ees, mida varem teinud pole, ja ei karda tunnistada, et me kõike ei tea. Mõõdame tehtud tööd. Kehvad tulemused on õppimiseks ja head tulemused võimendamiseks.

Kiire kasv tähendab seda, et oleme pidevalt muutumises. Juhtidelt, kes minu ja Tõnu kõrvale tulevad, ootan mitte meie otsuste ootele jäämist, vaid ise eeskuju ja tegudega Tuleva töökultuuri aktiivset kujundamist.

Tuleva pakub:

Tuleva pakub:

 • Saad oma võimeid tulemuslikult rakendada. Sinu kätes on ehitada investeerimisettevõte, mis päriselt inimeste elu paremaks teeb.
 • Saad tulemusliku töö eest väga head tasu ja osalusoptsioone;
 • üks päev nädalas õppimiseks – reedeti toimetame iseendaga;
 • igaüks valib ise töö tegemise asukoha;
 • head pereelu toetav paindlik töökorraldus;
 • valgusküllane kontor Telliskivis;
 • igasuvine koos töötamise nädal Pärnus;
 • mõnusad ja vaheldusrikkad ühisüritused.

Operatsioonide juht

Operatsioonide juht

Sinu roll on olla eestvedaja, kes aitab kasvatada ettevõtet ja toetada Tuleva tooteportfelli arendust ja meie kogukonna kasvu tehes asju ausalt ja läbipaistvalt, samas tehes õigeid asju. Ootame oma meeskonda inimest, kelle ambitsioon on luua uusi norme ja standardeid, mitte teha ära pelgalt vajaminev.

Sinu vastutusvaldkonnaks on Tuleva kasvu toetamine läbi ettevõtte finantsjuhtimise ja igapäevaste operatsioonide juhtimise ning lisaks keskendud riskide kaardistamisele ja maandamisele. Sa koordineerid igapäevaselt olemasolevat operatsioonide tiimi tööd ja toetad Tuleva arengut arusaadavate mõõdikute loomise ja jälgimise abil.

Ootame Sind kandideerima, kui oled juhtinud äriprotsesse ja organisatsiooni kasvu kiirelt kasvavas ettevõttes ning läbi eesmärgistatud juhtimise taganud efektiivsuse ja kvaliteedi. Oled liider ja hea läbirääkija, kes oskab erinevad osapooled ühiste eesmärkide saavutamisele suunata. Sul on eelnev kogemus finantsjuhtimisega ja strateegiliste eesmärkide seadmisega. Sind iseloomustab detailsus, järjekindlus, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel.

Sinu missioon Tulevas

Tuleva tööprotsesside optimaalne ja reeglitele vastava toimimise tagamine, et meie hoolde usaldatud vara oleks turvaliselt hoitud ja meie inimesed saaksid takistusteta teha head tööd.

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tuleva töötajate rahulolu on kõrge ja ülesanded edukalt täidetud;
 • Tuleva tooted toimivad tõrgeteta;
 • ettevõtte tegevusega seotud riskid on edukalt maandatud ja kohustused hoolsalt täidetud ning Tulevat usaldatakse;
 • Tuleva kulud on madalad, püsime alati hinnaliidrite seas.

Rollis õnnestumiseks on vajalik:

 • eelnev kogemus kasvava organisatsiooni ehitamisel;
 • kogemus investeerimisteenuste administreerimises ja protsesside juhtimises;
 • teadmised majandusarvestusest, infoturbest, juriidikast, vastavuskontrollist, riskijuhtimisest;
 • süstemaatilisus ja detailidele orienteeritus.

Tasuvahemik: 5000-7000 € bruto kuus + aastane boonus.

Kandideerimine on avatud kuni 1. aprill 2023.

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Sinu roll on olla eestvedaja arendades ettevõtet, brändi ja kasvuinitsiatiive. Sa mõistad meie kogukonda ja tajud nende ootuseid. Ootame inimest, kes näeb suurt pilti, on strateegilise mõtlemisega, laialdaste valdkonna teadmiste ja eelneva juhtimiskogemusega, aga ei pelga ise käsi külge panna selleks, et asjad hästi tehtud saaks.

Sinu peamised vastutusvaldkonnad on Tuleva brändi- ja turundusstrateegia arendamine eesmärgiga aktiveerida ja kasvatada meie kogukonda. Sa vastutad nende strateegiate elluviimise ning põhjalike Tuleva kogujate kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil põhinevate parenduste eest. Koostöös tootetiimiga panustad Tuleva kasutajateekonna analüüsi, et mõista ja leida Tuleva oma kanalite parendusvõimalusi ning kaardistada erinevate tööriistade vajadusi. Sinu väljakutse on ehitada hästitoimiv kasvutiim, kellega koos kõike seda ellu viia.

Ootame Sind kandideerima, kui oled juhtinud turundus- ja kommunikatsioonivaldkonda kiirelt kasvavas ettevõttes. Oled oma valdkonna tugev tegija ning oskad erinevad osapooled ühiste eesmärkide saavutamisele suunata. Sul on kogemus tiimijuhtimises, tunnetad meeskonna emotsionaalset taset ning paned inimesi ja nende heaolu tähele. Sind iseloomustab hea meeskonnatöö oskus, inimeste ja kogukonna kaasamine, kõrge energiatase ja oskus hoida fookus olulistel teemadel.

Sinu missioon Tulevas

Tagada, et võimalikult paljud Eesti inimesed kasutaks sihikindlalt Tuleva fonde ja oleks aktiivsed Tuleva kogukonna liikmed.

Sinu edukuse mõõdikud:

 • Tuleva kasvueesmärkide täitmine nii täiesti uute kogujate arvu saavutamises kui ka olemasoleva kliendibaasi maksimaalne aktiveerimine;
 • Tuleva kogukond on aktiivne, kaasatud ja kasvav.

Rollis õnnestumiseks on vajalik:

 • huvi ja kogemus investeerimise vastu;
 • varasem kogemus kasvu juhtimises ja turunduses;
 • olla avatud ja selge suhtleja ning sõnumiseadja;
 • olla tulemustele orienteeritud.

Tasuvahemik: 5000-7000 € bruto kuus + aastane boonus.

Kandideerimine on avatud kuni 1. aprill 2023.

Soovin küsida